Linda Durmén Blunt

Huvudprojektledare, Aktivitetsbaserat arbetssätt
Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB startade sin förändringsresa redan 2018 med en gedigen förstudie som sedan övergick till ett genomförandeprojekt som nu resulterar i en stor transformation av 30 000 kvadratmeter kontorsyta som stöttar flexibla arbetssätt. Projektet kommer att pågå till årsskiftet 2023/2024 och har då genomlevt en försäljning av fastigheten, pandemi, omorganisationer, VD-byten och dessutom utmaningen att medarbetarna varit på plats i lokalerna under ombyggnationen vilket krävt särskild hänsyn i planeringen. Vad är viktigt för att lyckas med ett så stort förändringsprojekt samtidigt som man säkerställer att organisationen kan fokusera på affärsmål och bibehållen kundnöjdhet? Hur utformar man kontoret så att det blir en attraktiv plats som gör att medarbetarna ska vilja komma dit? Vilket digitalt stöd behövs och vilket typ av ledarskap krävs? Under denna föreläsning delar Ann och Linda med sig av vad Länsförsäkringar AB har gjort och hur de tänker framåt, samt reflekterar kring framgångsfaktorer och utmaningar under resans gång.Linda är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023

11:50
Att utveckla nya arbetssätt och utforma 30 000 m2 – förändringsledning mot en modern och effektiv kontorslösning med flexibla arbetssätt
  • Förstudie och kartläggning av behov – så la vi grunden till vår stora förändringsprocess mot ett mer flexibelt arbetssätt
  • Förankring och genomförande – hur skapas det engagemang som krävs och hur hanterar vi utmaningarna längs vägen?
  • Hur utformar vi kontoret så att det blir en attraktiv plats som möter medarbetarnas behov av att arbeta effektivt både enskilt och tillsammans och med stort fokus på välmående
  • Hur skapas en tydlighet kring arbetssätten och hur stöttar vi chefer och medarbetare på bästa sätt?
  • Vad händer när projektet är slut? Hur ska arbetssättet och kontoret utvecklas och förvaltas?