Linda Eskilsson

Särskild utredare
Regeringskansliet

Statistik och undersökningar har visat på utmaningar när det gäller utbildningen i fritidshemmen, vilket medför en risk för att alla elever inte får den utbildning som de har rätt till. Regeringen tillsatte därför en särskild utredare, Linda Eskilsson, med uppdrag att lämna förslag för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet. Linda arbetar med att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och utifrån dessa föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Under denna föreläsning får du ta del av resultaten hittills i utredningen och hur dessa kommer att tas vidare. Linda Eskilsson var tidigare förste vice ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala kommun och är numera kommunalråd och ordförande i kulturnämnden i Uppsala kommun.Linda är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 1

13:40
Den statliga utredningen: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem
  • Vilka utvecklingsområden finns i den utbildning som bedrivs i fritidshemmet?
  • Kvalitet och likvärdigheten i fritidshemmet – hur ser det ut?
  • Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag