Linda Gerstenmayer

Retoriker och föreläsare

Vill du bli bättre på att fånga människors intresse och vill du dessutom att människor ska komma ihåg vad du sagt? Som skoladministratör har du ett stort ansvar att föra ut viktigt information kring skolans rutiner och processer till både nyanställda, befintlig personal, elever, vårdnadshavare m.fl. Men hur lyckas man skapa en väl fungerande kommunikation när tiden är knapp och kontaktytorna många? Denna inspirationsföreläsning syftar till att inspirera, väcka insikter och öka din förståelse för vad kommunikation är och hur din kommunikation påverkar dig själv och andra. Hur du genom ökad medvetenhet och kunskap kan göra det enklare att uppnå önskade mål och tillstånd och samtidigt undvika många missförstånd och konflikter. Linda Gerstenmayer är retoriker och föreläsare med skådespelarbakgrund och utbildar både företag och privatpersoner i hur de lättare kan utveckla sitt kroppsspråk och sin retorik för att förbättra sin kommunikation och skapa bättre och mer tillitsfulla relationer. Linda är en väldigt uppskattad föreläsare som utbildar både inom privat och offentlig sektor, som tex Nike, Stockholms universitet, SATS, Röda Korset, Försvarsmakten, Systembolaget m fl. Med sitt humoristiska sätt att föreläsa bjuder hon på många skratt, stor inspiration och effektiva metoder för att bli ditt bästa jag i mötet med andra människor.

”Linda var fantastisk och gav bra och handfasta tips!”Linda är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
Dag 1

16:05
Så förbättrar du samspelet på jobbet med bättre kommunikation
  • Så ökar du din medvetenhet om vad kommunikation är och hur den påverkar dig själv och andra
  • Hur vill du uppfattas? – Vilka signaler sänder du ut och vad avslöjar de om dig själv?
  • Så använder du kroppsspråk, röst och rum på ett strategiskt sätt för att förstärka ditt budskap
  • Att hantera svåra samtal och möten – konstruktiv kommunikation för bättre relationer