Linda Hamnes

Avdelningschef
Stockholms stad

Linda Hamnes är undersköterskan som aldrig slutade utvecklas och alltid tog sig an en ny utmaning. Stolt över sina tidiga erfarenheter men peppad av sig själv och omgivningen skolade sig Linda till socionom. Hon har sedan skaffat sig gedigen erfarenhet som chef på inom hemtjänst, gruppbostäder och gruppboenden inom LSS och socialpsykiatri och som beställarchef, från Älvkarleby och Gävle kommun till Stockholms stad. Som avdelningschef på stadens äldreförvaltning söker hon nu lösningar på äldreomsorgens stora utmaningar – alltid med den äldres fokus.Linda är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
14 november

10:00-10:40
Strategisk boendeplanering för att möta behovet av behovsanpassade vård- och omsorgsboenden för äldre
  • Så har vi prognostiserat behoven och kraven på vård- och omsorgsboende 
  • Hur vi planerar vad gäller nybyggnation, ombyggnation och renoveringar för att täcka behoven av vård- och omsorgsboenden
  • Så planerar vi för vård- och omsorgsboende i egen regi respektive entreprenad