Linda Näslund

Arkitekt
Näslund Arkitektur

Linda är utbildad arkitekt från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon har mångårig erfarenhet som arkitekt där hon bland annat har arbetat på Wingårdh arkitektkontor. Sedan 2007 bedriver Linda en egen verksamhet där hon främst arbetar med bostäder i olika skalor från fritidshus och villor till flerbostadshus för privata beställare och bostadsbolag. Under anförandet berättar Linda om ett lyckat projekt i Örnsköldsviks kommun där man har utformat ett bostadshus för målgrupperna äldre och yngre med fokus på att skapa en miljö som möjliggör ett rikt socialt liv. Bostadshuset är en kooperativ hyresrätt.Linda är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

13:25
Livslångt boende och flexibel boendeform – inspiration från bostadshus med satsning på miljöer för ett rikt socialt liv
  • Utrymmesbehovet för socialt umgänget varierar genom livet liksom ekonomiska förutsättningar – bostadsutbudet behöver spegla detta
  • Hur kan vi skapa förutsättningar för livslångt boende som erbjuder ytor och funktioner för ett rikare socialt liv?
  • Hur kan vi få fastighetsägarna att tänka innovativt och satsa på upplåtelseformen kooperativ hyresrätt?
  • Så har vi skapat en attraktiv boendeform i form av en kooperativa hyresrätter med fokus på det sociala livet och en god tillgänglighet
  • Hur vi har tänkt i utformningen av huset för att möta behovet av gemenskap och aktiviteter hos äldre
  • Aktiva boföreningar för att kunna erbjuda den service och bekvämlighet som de äldre önskar sig