Linda Nertlinge

Speciallärare och förstelärare
Lingenäs grundsärskola, Kristianstads kommun

Linda är speciallärare som arbetat i grundsärskolan sedan 2010, främst med elever på högstadiet. Linda har kunskap och erfarenhet kring elever med autism, tydliggörande pedagogik och utmanande beteenden.Linda är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
25 januari

11:25
Att skapa goda förutsättningar för måluppfyllelse och välmående hos alla elever genom anpassning av undervisningsmiljöerna
  • Hur är skol- och undervisningsmiljöer som elever i dagens särskola möter utformade?
  • Så bildar olika miljöer förutsättningar för elevers kunskapsutveckling och möjligheter till inflytande och delaktighet
  • Hur möjliggörs inkludering och hur får varje elev tillgång till alla aspekter av lärandet utifrån sina behov och förutsättningar?