Linda Öberg

Senior Manager Internal Communications
ICA

Linda Öberg är Senior Kommunikatör på ICA och har 18 års erfarenhet av internkommunikation, förändringskommunikation och ledarkommunikation på stora komplexa företag. Linda har varit ansvarig kommunikatör för både implementering av nya arbetssätt för förändringskommunikation och haft ledande roller i flera av de större förändringar ICA genomfört de senaste 10 åren, nu senast införandet av ett nytt agilt arbetssätt inom ICA Sverige. Detta har bidragit till ökad dialog både inom teamen men också tvärfunktionellt och inneburit stora förändringar som delvis implementerades i tider av oro.Linda är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2022
5 april 2022

14:45
Medarbetarengagemang och medarbetarskap – att på ett strukturerat sätt skapa delaktighet och engagemang i verksamhetsutvecklingen
  • ICA Sveriges nya arbetssätt – ansvaret för den egna kommunikationen internt och hur det påverkat internkommunikationens utveckling
  • Så bidrar ICAs internkommunikation med att skapa engagemang, samsyn och tydlighet i tider av förändring och oro
  • Hur arbetar vi på ett kreativt sätt på två plan med både medarbetarengagemang och tydlighet i ledningskommunikationen för att öka motivation och ett gemensamt engagemang för förändringsresan?