Linda Sjödin

Chef för arkiv och registratur
Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med cirka 330 anställda. Linda är chef vid sektionen för Arkiv och registratur som ansvarar för domstolens inkommande mål, att hovrätten har ett ordnat arkiv samt hjälper allmänheten och medarbetare vid utlämnande av handlingar. Svea Hovrätt hanterar många och stora utlämnanden och har mycket kontakt med journalister och allmänhet. Linda har tidigare arbetat som chef för enheten registrering och arkiv på Södertörns Tingsrätt och dessförinnan som arkivarie och gruppledare på Kammarätten i Stockholm. Under denna föreläsning kommer hon att berätta om Svea Hovrätts digitaliserings- och utvecklingsresa mot en mer rättssäker, effektiv och transparent informationsförvaltning.Linda är med som talare på konferensen Registrator 2023
28 september

14:00
Digitalisering för en rättssäker, effektiv och transparant informationsförvaltning
  • Digitalisering utifrån verksamhetens behov – hur bygger du upp strukturerna i dokumentförvaltningen på ett effektivt och hållbart sätt?
  • Att underlätta utlämnande – så arbetar vi för att underlätta arbetet med utlämnande av allmänna handlingar
  • e-arkiv – hur lyckas man med implementering, leveransprocesser och informationsvärdering?
  • Hur får du med alla på tåget och skapar delaktighet och en vilja att utvecklas?