Linda Strind

Rådgivare och seniorkonsult i fastighetsfrågor
Redevelopment

Linda har efter snart 20 års erfarenhet av projektledning, fastighetsförvaltning, fastighetsjuridik och fastighetsanalys i både privat och offentlig sektor, en förmåga att se helheter och hitta värden i komplexa frågeställningar. I sitt arbete tar Linda avstamp i fastighetsfrågor på en strategisk nivå, alltid med långsiktig hållbarhet i fokus. Linda trivs särskilt i projekt som syftar till nytänkande och utveckling. Sedan två år tillbaka driver Linda företaget Redevelopment där hon agerar som rådgivare och konsult.Linda är med som moderator på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022