Linda Svenske

Chef myndighetskommunikation
Försäkringskassan

Linda Svenske är chef för enheten myndighetskommunikation på Försäkringskassan. Linda har jobbat på Försäkringskassans kommunikationsavdelning sedan hösten 2014. Hon har tidigare jobbat med kommunikation och marknadsföring i den privata sektorn inom områden som medicinteknik, telecom samt inom medlems- och affärsdriven verksamhet. På Försäkringskassan jobbar Linda med att skapa en kommunikativ myndighet där kommunikation är ett strategiskt verktyg för att utveckla, styra, leda och stödja verksamheten. Stort fokus i det kommunikativa arbetet läggs på chefernas specifika ansvar att kommunicera, skapa mening och förståelse för verksamhetens mål och utveckling samt skapa forum för dialog och engagemang.Linda är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 2

09:10
Intern kommunikation och ledarskap – vad krävs av kommunikationen, cheferna och medarbetarna i dagens moderna organisationer?
  • Vad innebär det att arbeta med kommunikation i en statlig verksamhet?
  • Varför det är viktigt att både våra chefer och medarbetare tar ett kommunikativt ansvar och hur jobbar vi kommunikatörer med detta?