Linda Werther Öhling

Projektledare
Eskilstuna kommun

Linda Werther Öhling är anställd på Eskilstuna kommun och projektleder Effektoptimering Eskilstuna. Effektoptimering Eskilstuna är ett samverkansprojekt mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, SEVAB, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Mälardalens Högskola. Projektet startade hösten 2020 och syftar till att frigöra elnätskapacitet för att möjliggöra ökad energianvändning och fler etableringar i Eskilstuna. Eskilstuna är en stad som växer och som värderar hållbarhetsfrågorna högt vilket gör det viktigt att skapa tillväxt på ett hållbart sätt. Eskilstuna testar olika vägar för att frigöra kapacitet och delar med sig av de erfarenheter de hittills fått.Linda är med som talare på konferensen Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering
9 november

12:45
Effektoptimering i Eskilstuna ska möjliggöra hållbara etableringar
  • Så hittar vi lösningar för att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el
  • Så ställer vi om till ett fossilfritt samhälle
  • Hur skapa samarbeten gällande lokal effektreserv för framgångsrik elförsörjning?