Line Isaksson

Lärare i Fritidshem och universitetsadjunkt i pedagogik
Jönköpings universitet

Line Isaksson är lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets styrelse. Hon arbetar som universitetsadjunkt i pedagogik på avdelningen för pedagogik och psykologi på Jönköpings universitet. Line har undervisat i fritidshem i närmare tjugo år, har varit med och skrivit läroplanstexten för fritidshem, deltagit i forskarprocesser i hennes egna fritidshemspraktik samt kontinuerligt samarbetat med skolverket kring texter om undervisning på fritidshemmet. Under denna föreläsning kommer Line att föreläsa om kvalitetsutveckling i fritidshem och hur ni kan utveckla en verksamhet utifrån uppdraget i läroplanen.Line är med som moderator och talare på konferensen Fritidshem 2024
26 januari

09:40
Kvalitetsutveckling i fritidshem – så utvecklar du en verksamhet utifrån läroplanens intention
  • Fritidshemmets uppdrag – vart är vi nu och vad har lärandeuppdraget inneburit för fritidshemmet?
  • Fritidspedagogiken i praktiken – hur kan man på bästa sätt omsätta läroplanen i den dagliga undervisningen?
  • Bedömning och resultatuppföljning på fritids – hur gör mandet på ett sätt som ändå värnar om fritidspedagogikens grundstenar?
  • Så kan vi tillsammans lyfta betydelsen av fritidshemmets undervisning och skapa bättre förutsättningar för att utöva vårt yrke