Line Rudwall

Kvalitetsutvecklare informationsförvaltning
Bollnäs kommun

Att leda och förankra förändringsarbete kring informations- och arkivhantering är ett omfattande och resurskrävande arbete. I samband med att Bollnäs kommun implementerar processorienterad informationshantering har ett stort förändringsarbete gjorts i kommunen för att skapa en ny informationshanteringsplan och kartlägga processer i linje med Klassa 2.0. Hur går man tillväga för att driva förändringen och ta ett helhetsgrepp om informationsförvaltningen och hur skapas det engagemang som krävs för att lyckas? Och hur får man egentligen informationshanteringsplanen att synka med dokument- och ärendehanteringssystemet? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur du framgångsrikt kan driva förändring kring informationshantering och hur du skapar den förankring som krävs för att få med dig den övriga organisationen på tåget mot en hållbar informationsförvaltning. Line Rudwall är kvalitetsutvecklare inom informationsförvaltning och har tidigare arbetat både som arkivarie och registrator. Emma Sjögren är systemförvaltare och har även hon arbetat som registrator.Line är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 1

14:20
Klassa 2.0 – hur får man informationshanteringsplanen att synka med dokument- och ärendehanteringssystemet?
  • Ny informationshanteringsplan – så har vi skapat en översyn och infört ett processtänk i hela kommunen
  • Att klassificera informationen på rätt sätt – hur hanterar vi utmaningarna i en stor och komplex organisation?
  • Förändrad ärendehanteringsprocess – hur får man informationshanteringsplanen att synka med dokument- och ärendehanteringssystemet och tvärtom?
  • Från projekt till ett förändrat arbetssätt – hur leder du utvecklingsprojekt kring informationshantering så att det resulterar i en hållbar förändring?
  • Viktiga lärdomar och erfarenheter – vad gick bra och vad skulle vi gjort annorlunda om vi började om nu?