Linnéa Adlivankin

Enhetschef för Kontaktcenter
Valltentuna kommun

Linnea har arbetat i kommunen i 5 år och varit med sedan starten av kontaktcentret 2018. 1 oktober 2020 slogs kontaktcenter och kommunikationsavdelningen samman och bildade en avdelning som bevakar hela den externa serviceytan med arbetar även aktivt med det interna bemötandet.Linnéa är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
17 mars

10:00
Så organiserade vi verksamheten för en övergripande, effektiv och optimal medborgarservice
  • Så drar vi nytta av alla Sveriges kommuner vid utvecklingen av Vallentunas kontaktcenter
  • Så har vi organiserat vårt kontaktenter för att kunna ge en så bra kundupplevelse som möjligt till våra medborgare samt avlasta andra förvaltningar
  • Så arbetar vi med enklare processer trots komplexa ärenden för ökad kundnöjdhet
  • Hur utveckla ett servicetänk i hela verksamheten för ett bemötande och förhållningssätt i världsklass?