Linnéa Benediktsson

Förvaltare, Stadsfastigheter
Malmö Stad

För att skolans och förskolans miljö ska vara så bra som möjligt för barnen och eleverna är det viktigt att det blir rätt från början. I efterhand kan det vara både svårt och dyrt att justera felaktiga lösningar. I Malmö fokuserar vi mycket på att vara med i ett tidigt skede och försöker bygga upp strukturer tillsammans med andra förvaltningar, fastighetsägare och verksamhetsutövare så att anmälan kommer in tidigt. I den löpande tillsynen arbetar vi tematiskt med de områden där vi ser att behov finns, och där vi bedömer att vår tillsyn kan göra störst skillnad för barnens miljö.Linnéa är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan
Dag 2

11:25
Så arbetar vi i Malmö Stad med tillsyn och anmälan av ny skola samt förskola
  • Arbetssätt för tillsyn av skolors och förskolors inomhusmiljö
  • Hur kan man arbeta med anmälan av skola samt förskola för att förebygga och förhindra miljö och hälsorisker?
  • Samspel och samarbete mellan inblandade aktörer – hur?