Lisa Bergström

Friluftsstrateg
Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har uppmärksammats för sitt målmedvetna arbete med friluftslivsutveckling och har rankats som en av Sveriges bästa friluftskommuner. Lisa Bergström är friluftsstrateg i kommunen och delar med sig av erfarenheter från det arbetet. Du får höra om strategiskt arbete med att få fler invånare att vara ute och njuta av naturen och friluftsliv. Hur en bred samverkan internt men också externt med föreningar, skola och företag är en framgångsfaktor.Lisa är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2022
Dag 1

14:05
Naturen som katalysator för folkhälsa – hur får vi fler att gå ut?
  • Friluftslivsutveckling med utgångspunkt i samverkan och engagemang på alla nivåer
  • Attraktivitet, tillgänglighet och miljöengagemang – hur hör det ihop?
  • Hur får man med beslutsfattarna på rätt tåg?
  • Utveckling av natur och kultur – två värden som förstärker varandra
  • Fokus #Ett rikare friluftsliv i skolan, friluftsliv och naturturism samt att skapa engegemang hos civilsamhället