Lisa Eriksson

Head of Internal communications
Tre

Lisa är Head of Internal communication på Tre Sverige och en del av Tres prisvinnande kommunikationsavdelning som belönat för sin ledningskommunikation och uppmärksammats för sin medarbetarkommunikation där fokus är att involvera, bygga stolthet och bidra till ett bättre Tre och samhälle i stort. Lisa har bakgrund som journalist och reporter.Lisa är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
18 april

14:15
HR, kommunikation och marknad i effektiv samverkan – hur vi arbeta tillsammans för att utveckla engagemang i och för hela organisationen
  • Så har vi utvecklat former för framgångsrikt samarbetet mellan HR, kommunikation och marknad för att bland annat utveckla vårt arbetsgivarvarumärke och för ökat internt engagemang
  • TikTok – så arbetar vi för att skapa värde såväl internt som extern för att attrahera samt bibehålla värdefulla talanger
  • Hur vi levandegör vår kultur – för att skapa trygga och stolta medarbetare och stärka vårt arbetsgivarvarumärke