Lisa Eriksson

Internkommunikationsansvarig
Tre

Lisa Eriksson är Head of Internal Communication på Tre med ansvar som sträcker sig från ledningskommunikation till event. Under detta genomförande delger hon oss konkreta erfarenheter från sitt kommunikativa arbete och berättar om hur Tre arbetar med sin interna kommunikation både vanligtvis men även under Coronakrisen.Lisa är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
Dag 1

14:25
Så har vi lyft ledningskommunikationen till en ny nivå för att nå fram och få genomslag med våra budskap
  • Så har vi målgruppsanpassat kanalerna utifrån medarbetarnas behov och önskemål
  • Så lyfte vi vår ledningskommunikationen till nästa nivå
  • Konsten att inte tappa bort sin kommunikationsidentitet i en annorlunda vardag – hur vi effektivt, motiverande och personligt kommunicerade under Coronakrisen