Lisa Johansson

Tekn. Lic. och Akustikkonsult
Johansson Akustik AB

Lisa Johansson har över 15 års erfarenhet inom akustik med specialistkompetens inom omgivningsbuller. Hon har arbetat med ett stort antal infrastrukturprojekt, detaljplaner och prövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet åt både offentliga och privata kunder. Utöver bullerutredningar i olika skeden håller Lisa ofta kurser och föredrag om buller för kommuner och privata företag. Hon har även undervisat vid KTH.Lisa är talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 2

10:30
Att framgångsrikt arbeta med bullerutredningar i detaljplaner
  • Hur kan riktvärdena tillämpas vid planering?
  • Hur kan vi skapa attraktiva boendemiljöer i bullerutsatta områden?
  • Detta bör du som beställare tänka på!
  • Exempel från faktiska projekt