Lisa Knutsson Fröjd

Informationssäkerhetschef och dataskyddsombud
Region Gävleborg

Lisa har en master i inom informatik med inriktning mot informationssystem och verksamhetsutveckling och har jobbat på Region Gävleborg i 4 år som informationssäkerhetschef och dataskyddsombud. Dessförinnan jobbade hon under ca. 10 år i Tyskland där hon först kom i kontakt med dataskydd när hon läste dataskyddsjuridik under sina studier och senare jobbad med just dataskydd och informationssäkerhet i olika systemmiljöer.Lisa är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
13 juni

13:45
Säker informationshantering inom hela verksamheten – så utvecklar du ett övergripande, genomgående och rättsenligt informationssäkerhetsarbete
  • Så identifiera och analysera, utforma, använda och följa upp verksamhetens informationssäkerhetsarbete
  • Hur kan man få stöd av en processorienterad informationskartläggning i sitt systematiska arbete
  • Så samordna verksamheten centralt och samverka ute i förvaltningarna för att ha en god säkerhet och efterlevnad av kritiska regelverk specifikt kring informations- och cybersäkerhet