Lisa Knutsson Fröjd

Enhetschef informationssäkerhet
Region Gävleborg

Lisa Knutsson Fröjd är enhetschef informationssäkerhet på Region Gävleborg. Lisa har en master inom Informatik med inriktning mot informationssystem och verksamhetsutveckling och senare har hon även genomfört studier på avancerad nivå inom informationssäkerhet. Därutöver har Lisa erfarenhet av dataskyddsfrågor på europeisk och nationell nivå.Lisa är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022
9 februari

09:10
Framtidens arkiv och informationsförvaltning – processorienterad informationskartläggning ur ett helhetsperspektiv
  • Framgångsrika strategier och arbetssätt för en effektiv och säker informations- och arkivhantering i den digitala förvaltningen – vad kan det vara i praktiken?
  • Organisation och roller för en väl fungerande informationsförvaltning – att bygga framtidens arkivverksamhet i en alltmer digitaliserad förvaltning
  • Informationsförvaltning som ett myndighetsgemensamt utvecklingsprojekt – att skapa en gemensam färdväg och arbeta mot gemensamma mål
  • Processorienterad informationskartläggning ur ett helhetsperspektiv där funktionerna registratur, arkiv, informationssäkerhet och dataskydd arbetar mot ett och samma mål
  • Vikten av metodutveckling, förankring, kompetensutveckling att arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt
  • Lärdomar och erfarenheter från Region Gävleborgs införande av processorienterad informationskartläggning