Lisa Malmberg

Forskningsledare
FoU i Sörmland, Kommuner och region i samverkan

FoU i Sörmland verkar för att stötta länets aktörer i deras användning av användardrivna metoder och processer i sitt utvecklings- och innovationsarbete för att skapa tjänster med användaren i centrum. Lisa har forskat på mötet mellan design och offentlig sektor. Om vad designförmåga innebär och hur den kan utvecklas i organisationer inom offentlig sektor.Lisa är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 1

13:20
Så stöder FoU Sörmland design av kundcentrerade tjänster hos kommuner och regioner
  • Vad är ett användarcentrerat förhållningssätt i innovationsarbetet?
  • Så utvecklar du din organisations förmåga att använda användarcentrerade metoder för utveckling av tjänster
  • Hur tar du reda på hur användarvänliga existerande tjänster är?