Lisa Nilsen

Konservator
Lisa Nilsen Kulturvård

Lisa Nilsen Kulturvård arbetar med det som kallas förebyggande konservering, alltså att lära sig bedöma risker och göra något åt dem innan skadan uppstår. Lisa har arbetat i Skottland och England och där tagit intryck av hur de arbetar med ”housekeeping” i sina historiska hus. Hon håller kurser och undervisar i städning för kulturhistoriska miljöer, organisatoriskt brandskydd och samordnad skadedjurskontroll. Lisa har varit svensk expert i framtagandet av standarden EN SS 16790 om samordnad skadedjurskontroll.Lisa är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

12:45
Samordnad skadedjurskontroll med förebyggande metoder
  • Skapa framgångsrika rutiner för att hantera problem med skadedjur
  • Effektiv tillsyn gällande skadedjur – metoder och processer
  • Hur gå tillväga för att minska risken och förebygga uppkomsten av skadedjur i byggnaden?
  • Giftfria åtgärder kring hantering av skadedjur