Lisa Wimmer

Skoladministratör och bibliotekarie
Falu kommun

Kristinegymnasiet är en kommunal skola som ligger centralt i Falun där Lisa arbetar. Hon har jobbat inom skolans värld i drygt 18 år och tycker fortfarande att det är väldigt roligt och utvecklande. Hon tycker om att hitta struktur och ordning i det som kan te sig rörigt och är bra på det också. Under åren har Lisa jobbat med skolledning, administration samt inom bibliotek och via utbildningar i dessa områden lärt sig mycket om vikten att anpassa sitt arbete och arbetssätt för att det ska bli så bra som möjligt för både henne själv samt hennes kollegor.Lisa är med som moderator och talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
Dag 1

12:50
  • Hur skapa goda rutiner för en hållbar arbetsplats för skoladministratörer
  • Så har vi lagt upp arbetet med vikariehanteringen på ett applicerbart sätt för att minska stress
  • Hur skapa en likvärdig arbetsbeskrivning över hela Sverige för att stärka skoladministratörerna och deras lönekrav?