Lisa Wimmer

Skoladministratör och bibliotekarie
Falu kommun

Lisa Wimmer har jobbat inom skolans värld i drygt 18 år och tycker fortfarande att det är väldigt roligt och utvecklande. Hon tycker om att hitta struktur och ordning i det som kan te sig rörigt och hon är bra på det också. Under åren har Lisa jobbat med skolledning, administration samt inom bibliotek och via utbildningar i dessa områden lärt sig mycket om vikten att anpassa sitt arbete och arbetssätt för att det ska bli så bra som möjligt för både henne själv samt hennes kollegor.Lisa är med som moderator och talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023