Lisbeth Larsson

Kommunikationschef
Världsnaturfonden WWF

WWF är en av världens ledande och mest inflytelserika naturvårdsoch miljöorganisationer och arbetar för en framtid där människan lever i harmoni med naturen. Målen är att stoppa artutrotningen, stoppa förlusten av livsmiljöer och att halvera fotavtrycket. Som en trovärdig informationskälla till medier, beslutfattare och allmänhet ställs stora krav på WWFs kommunikationsarbete. Lisbeth är WWF Sveriges kommunikationschef sedan 4 år tillbaka och har över 30 års erfarenhet av kommunikationsarbete i olika roller och branscher. Hon är också del av WWFs globala ”communications leadership group”.Lisbeth är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
25 november

11:25
Så kan press- och mediearbetet bygga ett starkt varumärke som når ut i dagens medielandskap
  • Så hanterade vi pressarbetet för att framgångsrikt nå ut i det svåra medielandskapet under pandemin
  • Hur WWF driver viktiga frågor i media med hjälp av guider och undersökningar som skapar engagemang och bygger ett starkt varumärke
  • Hur säljer man in positiva nyheter i media när det är så mycket fokus på det negativa?