Lisbeth Larsson

Kommunikationschef
Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF är en av världens ledande naturvårdsorganisationer och arbetar i sina kampanjer bred front med att uppfylla påverkans-, kommunikations- insamlingsmål. Som en uppskattad och trovärdig till medier, beslutsfattare och allmänhet ställs stora krav WWFs kommunikationsarbete. Lisbeth delar här med sig organisationen framgångsrikt lyckas integrera i sina breda kampanjer och därigenom skapar effekter själva publiciteten. Lisbeth har en bakgrund som marknads- kommunikationschef på revisions- och konsultföretaget Thornton samt från marknadskommunikationsroller på Dell.Lisbeth är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering 2021
Dag 1

11:15
Effektivare kampanjer med integrerat pressarbete hos Världsnaturfonden WWF
  • Hur kan press- och mediearbetet integreras i påverkans- och insamlingskampanjer?
  • Målgruppsanpassning och kanalval – så skapas maximala synergieffekter
  • Experters och talespersonernas viktiga roll i kommunikationsarbetet