Lisbeth Lindahl

Fil dr i psykologi, leg psykolog
FoU i Väst, Göteborgsregionen

Lisbeth arbetar som forskare på Göteborgsregionen och har genomfört flera utvärderingar och studier om bostäder för äldre. Tillsammans med forskare på Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik har hon följt utvecklingen av fyra exempel på nybyggda 65plus-bostäder i Västsverige. Hon kommer att reflektera kring hur dessa boendemiljöer utvecklades över tid från idé till färdigt resultat. Hur kan boendemiljön bidra till att minska de negativa konsekvenserna av en åldrande befolkning? Vilka har råd att flytta till nybyggda lägenheter? Vad kan kommuner, byggherrar, arkitekter och seniorer göra för att bidra till ett hållbart samhälle? Är det möjligt att bygga till rimlig hyra? Vad uppfattar hyresgästerna som rimlig hyra och vad är de villiga att betala?Lisbeth är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

12:30
Senaste forskningen – hur bygger man goda och hållbara bostäder för seniorer?
  • Seniorbostäder har byggts, byggs och kommer att byggas – vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda?
  • Hur har nya seniorbostäder utvecklats från idé till färdig byggnad?
  • Vilka flyttar till de nya seniorlägenheterna och hur upplever de sina bostäder?
  • Hur kan dialoger i bostadsplaneringen bidra till att skapa hållbara boendemiljöer?
  • Vad kan kommuner, byggherrar och arkitekter göra för att skapa hållbara bostäder för seniorer?