Liv Svirsky

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och utbildad handledare i KBT
STHLM KBT

Liv Svirsky är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinik psykologi och utbildad handledare i KBT. Hon arbetar i sin privata verksamhet STHLM KBT AB där hon bedriver psykoterapier med barn, ungdomar, vuxna och par, samt handleder och undervisar. Liv har även skrivit flera böcker, bl.a Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga och KBT – att tillämpa metoden med barn och ungdomar.Liv är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

09:40
Aktuell forskning och utveckling inom psykisk ohälsa och den ökade förekomsten av ångest och nedstämdhet hos barn och unga
  • Ångeststörning och nedstämdhet – bakomliggande orsaker och förekomst
  • Hur kan man upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa?
  • Hur kan vi arbeta förebyggande för att förhindra psykisk ohälsa hos barn och unga?
  • Hur påverkar psykisk ohälsa elevers skolresultat och vilka är de viktigaste åtgärderna att vidta i skolan för att hantera och stödja elever med psykisk ohälsa?
  • Så ser behandlingsmöjligheterna ut!