Lotta Curbo

VD och grundare, Helleborusskolan
Täby kommun

Lotta Curbo har, efter femton års arbete som lärare till elever med utmanande beteenden, samlat på sig mängder av erfarenheter, lösningar och praktiska tips inom området elevhälsa. Under hennes föreläsning kommer du få ta del av hennes arbete mot en mer inkluderad skolmiljö som stödjs av aktuell forskning och är starkt influerad av Bo Hejlskov och Ross Green.Elevhälsan 2020