Lotta Curbo

Rektor och grundare
Helleborusskolan Täby, Helleborusskolan Österåker AB

Lotta Curbo har, efter femton års arbete som lärare till elever med utmanande beteenden, samlat på sig mängder av erfarenheter, lösningar och praktiska tips inom området elevhälsa. Hon är en uppskattad föreläsare och moderator.Lotta är med som moderator och talare på konferensen Framtidens särskola 2022

16:05
Kommunikation och bemötande i särskolan – hur underlätta lärande och välmående genom anpassning av kommunikation och bemötande efter varje elevs förmåga och förutsättningar
  • Hur utveckla elevernas kommunikation och samspel för att underlätta lärande och välmående?
  • Hur skapar vi tillitsfulla relationer för lyckad utveckling och lärande?
  • Lågaffektivt bemötande – hur hantera och bemöta elever med problemskapande beteende i skolan?
  • Hur skapar vi en lösningsinriktad lärmiljö för elever med begränsad impulskontroll som är bra för både individen, klasskamrater och personal?