Lotta Harder

Markförvaltare
Botkyrka kommun

Annelie Svanold har jobbat aktivt med verksamhetsanpassning av drift och underhåll av utemiljöer vid ombyggnation och nybyggnation sedan 2001. Martin Gråfors har som uppdrag att verka och skapa förutsättningar för likvärdig utbildning, t.ex. vid nybyggnation och utvecklig av befintliga förskolegårdar. Lotta Harder jobbar med pedagogisk vidareutveckling och drift av befintliga och nya förskolegårdar och skolgårdar med fokus på ”förgröning” och förbättring. Under denna föreläsning kommer ni att få ta del av hur Botkyrka kommuns samverkan fungerar i utvecklandet av goda lek- och utemiljöer.Lotta är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 1

10:55
Så kan man genom samverkan skapa mer naturliga lekmiljöer med barnperspektivet och utbildningen som utgångspunkt
  • Så skapar vi mer naturliga miljöer med mycket friyta och grönska i byggandet av nya förskolegårdar
  • På vilket sätt kan barnen involveras i utveckling, drift och skötsel av deras utemiljöer?
  • Så skapar vi utbildningsanpassade utemiljöer genom tät samverkan med utbildningsförvaltningen