Lotta Karlsson

Fritidsstrateg
Uppsala kommun

Mikael Johansson arbetar som projektledare för idrottsanläggningar och Lotta Karlsson arbetar som fritidsstrateg, båda på Kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen i Uppsala kommun. Under anförandet delar de med sig av stadens utveckling av idrott och anläggningar för att skapa en levande och aktiv stad med goda möjligheter till att vara fysiskt aktiv. I Uppsala kommun har man nyligen uppfört en ny aktivitetspark och idrottsanläggning utomhus: Uppsala Summer Zone. Lotta och Mikael delar med sig av erfarenheter!Lotta är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

11:50
Planering och utveckling av attraktiva aktivitetsytor och idrottsanläggningar i den hållbara staden
  • Uppsala kommuns planering för framtida idrottsanläggningar utifrån förening, invånare och barnperspektiv – förnyelse av befintliga anläggningar, samnyttjande
  • Uppsala Summer Zone – en modern, flexibel aktivitetspark och idrottsanläggning utomhus för att skapa möjligheter till fysisk aktivitet
  • Hur vi arbetar med dialog- och inflytandeprocesser för en behovsanpassad miljö
  • Att arbeta tillsammans både internt inom kommunen och externt med föreningar och andra aktörer för att skapa en aktivitetspark och idrottsanläggning som möter behoven