Lotta Palmborg

Verksamhetschef, omsorgen om personer med funktionsnedsättnin
Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun utsågs till Sveriges bästa LSS-kommun 2017. Bakom utmärkelsen ligger ett långsiktigt värdegrundsarbete men en tydlig verksamhetsidé där brukarna står i fokus.Tack vare en engagerad, delaktig och ansvarstagande personal blev det möjligt. Lotta är verksamhetschef vid omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Hudiksvalls kommun och Siv är enhetschef för tre gruppbostäder i Hudiksvalls kommun. Under anförandet berättar de om arbetssätt som gör personalen och brukarna mer delaktiga i sitt boende och i sin vardag. Du får också höra hur man arbetar tillsammans i projekteringen och planeringen vid nybyggnation av nya gruppbostäder och därmed kan vara medLotta är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

09:35
Arbetssätt som ökar delaktighet som skapar en attraktiv verksamhet och boendemiljö för brukare och personal
  • Hur ökar du motivation hos medarbetare och uppnår stor delaktighet hos brukare med gemensam värde- och verksamhetsgrund?
  • Så arbetar vi för att öka brukarens inflytande över sin egna levnadssituation
  • Arbetssätt som ökar delaktighet för personalen och som därmed leder till konkret nytta för brukaren
  • Att vara med från start vid nybyggnation av nya gruppbostäder och påverka boendemiljön utifrån brukarnas behov och personalens arbetsmiljö