Lotta Rangne

Lärare i grundsärskolan
Södermalmsskolan Stockholms stad

Lotta Rangne, arbetar sedan 1997 som lärare i Stockholms stad. Lotta är Grundskolelärare 1–7 sv/so/en samt matematik. Hon har undervisat på både lågstadiet och mellanstadiet, men också under många år varit handledare för såväl lärarstudenter som för nyexaminerade lärare. Lotta har varit med och drivit nätverket i Stockholms stad för nyexaminerade lärare och deras mentorer, samt utvecklingsledare i grundskolan.Lotta är med som talare på konferensen
Dag 2

11:55
Hur du kan planera anpassad matematikundervisning för ett lustfyllt lärande
  • Hur du kan skapa gemensam matematikundervisning för alla elever i grundsärskolan, oavsett kursplan
  • Hur du kan skapa en sammanhållande undervisning med progression
  • Hur du kan välja material för att arbeta mot kunskapsmålen i grundsärskolan