Louise Callenberg

VD
Singula och grundare till ARTS

Louise Callenberg är teolog och en av Sveriges ledande rådgivare inom AI etik, digital transformation och innovationsledning i offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. Hon är expert inom styrning, strategi och ledarskap för digital transformation och hållbar utveckling med över 15 års chefsuppdrag och ledarpraktik från samtliga sektorer. Louise har erfarenhet av nationell styrning och policyutveckling kring digital utveckling och har varit expert inom regeringsuppdrag kring främjande av AI i offentlig sektor. Tidigare chef för digital samverkan och förnyelse på Sveriges kommuner och regioner, chef smart verksamhetsutveckling och förvaltning på Stockholm stad samt som generalsekreterare och kanslichef inom ideell sektor. Idag är hon rådgivare till nationella och internationella organisationer, VD för ett nystartat tech-kunskapsbolag och grundare av förändringsledningsutbildarna ARTS. Styrelseledamot för den digitala tjänsten Public Insight och förtroendevald styrelseledamot på Söderenergi AB.Louise är med som moderator på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023