Louise Holm

Verksamhetsutvecklare
Linköpings kommun

På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköping har nämndkansli och verksamhetsutvecklare arbetat tillsammans för att hitta effektiva arbetssätt avseende diarieföring. Mycket av arbetet har bestått i att sprida kunskap hos både chefer och medarbetare om de lagrum som styr denna del av verksamheten samt att hitta rutiner som gör det lätt att göra rätt från början. Under denna föreläsning kommer Louise att dela med sig om Linköpings kommuns rättssäkra och effektiva metoder och arbetssätt inom registraturen.Louise är med som talare på konferensen
Dag 2

13:00
Att förbereda för digitalisering, nya metoder och arbetssätt vid registraturen
  • Så har vi organiserat vår informations- och ärendehantering
  • Hur arbetar vi med verksamhetsbaserade informationshanteringsplaner för att möta kraven i bl.a GDPR?
  • Hur säkerställa vi rättssäker och smidig handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar
  • Så metadataanpassar vi serier för olika behov för smidigare och effektivare ärendehantering
  • Från traditionell lagring till e-arkiv – så lyckas vi med digitala transformationen