Louise Lindquist Sassene

Arkitekt
ÅWL Arkitekter

Under våren 2020 arbetade Louise Lindquist Sassene med rapporten ”Verksamheters digitaliserings påverkan på lokaler” för SKR. Rapporten syftade till att ta reda på hur digitaliseringen påverkar lokaler för lärande, dess utformning och behov av fastighetstekniska lösningar med fokus på hållbarhet och ändamålsenlighet. Louise ledde arbetet under vilket ett multidisciplinärt team tillsammans med verksamhetsföreträdare, huvudmän, forskare och pedagoger genomlyst digitaliseringens inverkan från olika perspektiv. Från individ, grupp och didaktik till rum, inredning, rumssamband, byggnadens form och skal, med fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Louise är uppdragsansvarig arkitekt och affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter med fokus på lärmiljö på ÅWL arkitekter.Louise är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020 Digital Workplace Arena 2020
Dag 1

09:10
Framtidens skola och byggnation av skolor – digitalisering i skolan, smarta hus och data som resurs
  • Hur har utveckling och byggnation av skolor förändrats under de senaste åren och vad kommer vi att se för förändringar framöver?
  • Digitalsering i undervisning och byggnation av skolor – hur påverkar det din planering av en ny skola?
  • Smarta skolhus och tillgången till stora mängder data – hur kan lokalstrateg, rektor, lärare och driftstekniker använda data från framtidens smarta skolhus?
  • Hur kan data, ökat kunskapsutbyte och gemensamma plattformar leda till ökad kvalitet i beställningen av en skolbyggnation?