Louise Lindquist Sassene

Uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA, Studiochef miljöer för lärande/anpassat boende
Sweco Architects AB

Louise och Monika är båda engagerade i frågan kring vårdboende – hur skapa en livsmiljö (ute och inne) för de boende som främjar självständighet och stimulerar samtidigt som det är en välfungerande och inspirerande arbetsmiljö. Förenade kring frågan om hur ett bra LSS-boende ter sig gjorde Louise och Monika under hösten/våren 2015/16 en roadtrip i Stockholms närområde och besökte helt skilda LSS-boenden/verksamheter. Ta del av deras erfarenheter från detta samt från övriga LSS-projekt de medverkat i – i olika skeden, vid ny- såväl som tillbyggnation och med privata, kommunala och statliga beställare.Louise är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

09:30
Att bygga smart från början – flexibla, kostnadseffektiva och behovsanpassade LSS-bostäder
  • Arkitektur, arbetssätt och materialval för moderna LSS-boenden som ökar tillgängligheten och skapar trygghet för brukaren
  • Hur du kan skapa boendemiljöer som underlättar utvecklingen och ökar självständigheten hos brukaren
  • Tillgänglighet för alla – hur du med hjälp av små medel kan göra stor skillnad för brukarna och personalen i den fysiska miljön
  • Så kan du använda innovativ arkitektur för att minimera problembeteende
  • Hur bör samspelet mellan beställare, arkitekt, byggare, brukare och driftansvariga fungera för ett effektivt projekt?