Louise Preston

Information Security Consultant,
Cybersecurity & Law
Knowit Insight

Louise är informationssäkerhetskonsult på Knowit där hon bistår företag inför certifiering enligt ISO27001-standarden. I detta arbete utformar och implementerar Louise ledningssystem för informationssäkerhet vilket inkluderar bland annat riskanalyser, informationsklassificering och leverantörshantering. Utöver det hjälper Louise sina kunder igenom certifieringsprocessen. I sin roll som konsult har hon också erfarenhet av att hålla informationssäkerhetsutbildningar, arbete med dataskydd samt granskningar av molntjänster och infrastruktur. Sedan tidigare har Louise mångårig erfarenhet av bedrägeriprevention och kortsäkerhet efter att ha arbetat på en av Sveriges största banker.Louise är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
1 september

14:20
Hur ledningssystem ger struktur och effektiviserar informationssäkerhetsarbetet

Presentation utifrån ett existerande projekt som bedrevs under 2021. Föreläsningen belyser fördelar och utmaningar med att implementera och förvalta ledningssystem för informationssäkerhet, med fokus på:

  • Hur ett ledningssystem ger stöd för en fungerande säkerhetskultur
  • Vikten av fungerande processer i informationssäkerhetsarbetet
  • Att kartlägga organisationens behov och förutsättningar
  • Värdering av risker – prioriteringar i det förebyggande arbetet