Louise Preston

Information Security Consultant,
Cybersecurity & Law
Knowit Insight

Louise är informationssäkerhetskonsult på Knowit där hon bistår företag inför certifiering enligt ISO27001-standarden. I detta arbete utformar och implementerar Louise ledningssystem för informationssäkerhet vilket inkluderar bland annat riskanalyser, informationsklassificering och leverantörshantering. Utöver det hjälper Louise kunderna igenom certifieringsprocessen. I sin roll som konsult har hon också erfarenhet av att hålla informationssäkerhetsutbildningar, arbete med dataskydd samt granskningar av molntjänster och infrastruktur. Sedan tidigare har Louise mångårig erfarenhet av bedrägeriprevention och kortsäkerhet efter att ha arbetat på en av Sveriges största banker.Louise är med som kursledare på kursen Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete - i praktiken