Lovisa Indebetou

Trafikplanerare
Trivector

Många områden är idag mycket utsatta för höga nivåer av trafikbuller. Det kan ha tillkommit nya vägar eller så kan trafiken på de tidigare befintliga vägarna ha ökat markant. Hur ska då kommuner komma till rätta med de här problemen? Det finns en rad olika åtgärder att sätta in och under talarpasset berättar Lovisa, som har över 23 års erfarenhet av trafikplanering, om vilka metoder som passar bäst och varför.Lovisa är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 2

14:35
Praktiska bulleråtgärder – vad fungerar bäst och varför?
  • Vad ska prioriteras och hur ska du använda dina resurser för att reducera störning av trafikbuller i kommunen?
  • Bullermätningar, bullerberäkningar och åtgärdsförslag – fallgropar och råd för att arbeta effektivt i processerna
  • Förslag till bullerreducerande åtgärder utifrån kartläggning
  • Bullerskärmar efter behov: dimensionering och placering