Madeleine Bergström

Lokalstrateg
Linköpings kommun

Linköpings modell för upphandling enligt LOU har fått uppmärksamhet nationellt för att den fungerar bra i en kommun som upphandlar mycket. Madeleine är lokalstrateg på kommunen och berättar om hur kommunens modell för upphandling fungerar och hur de hanterar de lite mer kniviga delarna av LOU.Madeleine är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

15:00
Att utveckla en hållbar modell för upphandling – LOU i anskaffningsprocessen
  • Linköpings modell för upphandling enligt LOU
  • Så tolkar vi regelverket om offentlig upphandling i anskaffningsprocessen
  • Hyresundantaget och hur vi har hanterat det
  • Hur vi arbetar med hela processen för upphandling, förfrågningsunderlag och uppföljning
  • Att säkerställa kvalitet när alltfler offentliga lokaler byggs av privata aktörer