Madeleine Stenius

Undersköterska & utbildningsansvarig
Rehab Station Stockholm

Under denna föreläsning kommer Madeleine att dela med sig av hur vi genom samverkan, delaktighet och innovation kan skapa en optimal sårläkning för alla patienter oberoende av typ av sår och patientens förutsättningar.Madeleine är med som talare på konferensen Framtidens sårbehandling 2021
Dag 2

14:55
Sårbehandling med helhetssyn för att skapa optimal sårläkning för alla patienter
  • Fallbeskrivningar av moderna förebyggande & behandlande åtgärder med helhetssyn hos patienter med rörelsenedsättning med olika sorters sår
  • Hur skapar vi ett gott samarbete över olika yrkeskategorier i primärvård, kommuner och slutenvård?
  • Vägledning för att läka trycksår hos förlamade personer på distans
  • Patientundervisning – för att göra patienten delaktig i sin egen vård som ett komplement vid komplicerad sårbehandling