Magdalena Berger

Specialpedagog, handledare, föreläsare och författare
Berger Utbildning & Handledning

Magdalena är leg. F-9 lärare och har en Fil.kand i specialpedagogik och dessutom är hon utbildad handledare, MI-coach, HR-konsult och en anlitad föreläsare. Hon har varit verksam specialpedagog och speciallärare i skolan i mer än två decennier och under lika lång tid har hon varit engagerad i frågor som rör personer med psykisk ohälsa. Magdalena Berger som är aktuell med boken ”Psykisk ohälsa i skolan – Upptäcka, bemöta och åtgärda” kommer under detta anförande att berätta om psykisk ohälsa i skolan och hur samtliga personer i skolan med små medel kan agera på ett sätt som reducerar ohälsa och främjar hälsa.Magdalena är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
Dag 2

13:50
Hur kan särskolan motverka och hantera psykisk ohälsa hos elever?
  • Så kan skolan upptäcka psykisk ohälsa hos elever med funktionsnedsättningar
  • Hur kan skolan och elevhälsan agera och ge stöd för elevernas trygghet och trivsel på skolan?
  • Vilka åtgärder kan skolan sätta in för att förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa?