Magnus Blixt

Verksamhetsutvecklare tillgängliga lärmiljöer
Uppsala kommun

Magnus arbetade länge som lärare och mötte stjärnglans i elevers ögon, blev sedan även skolledare för omtalade Glömstaskolan och är nu verksamhetsutvecklare med fokus på tillgänglig lärmiljö i Uppsala grundskolor. Han ser dessutom skolan från föräldraperspektiv och som fritidspolitiker, följer sedan länge aktuell skolforskning och har även erfarenheter från yrkesetiken och Lärarnas ansvarsnämnd. Han är styrelseledamot i Skolhusgruppen. Magnus är en idog bloggare och twittrare, engagerad i skolfrågor och försöker dra sitt strå till stacken i att bygga en tillgänglig skola för var och en.Magnus är moderator och talare på konferensen Framtidens skol- och lärmiljöer 2021
28 april

09:10
Framtidens skol- och lärmiljöer – så mycket mer än väggar och tak – utveckling av skollokaler som stöttar skolans pedagogik och elevers lärande
  • Läroplanens riktlinjer om att skapa miljöer för lärande och utveckling – vad innebär det för din planering av skollokaler?
  • Hur bör lokalerna utformas för att de ska stötta skolans pedagogik och elevers lärande?
  • Hur bygger du en skola och inte bara ett skolhus där verksamhet och byggnad utvecklas hand i hand?