Magnus Blixt

Verksamhetsutvecklare tillgängliga lärmiljöer
Uppsala kommun (Foto: Preparus)

Workshopledarna är Magnus Blixt och Peter C Lippman. Tillsammans har de under de senaste 10 åren samverkan till och från i gemensamma utvecklingsprojekt kopplat till utveckling av skolans lärmiljöer på flera olika ställen, exempelvis på Skapaskolan och Glömstaskolan i Huddinge och vid skolor i Sollentuna, Uppsala, Nacka och Kungsbacka.

Magnus Blixt arbetade länge som lärare och mötte stjärnglans i elevers ögon, blev sedan även skolledare för omtalade Glömstaskolan och är nu verksamhetsutvecklare med fokus på tillgänglig lärmiljö i Uppsala grundskolor. Han ser dessutom skolan från föräldraperspektiv och som fritidspolitiker, följer sedan länge aktuell skolforskning och har även erfarenheter från yrkesetiken och Lärarnas ansvarsnämnd. Han är vice ordförande i Skolhusgruppen. Magnus är också en idog bloggare och twittrare, engagerad i skolfrågor och försöker dra sitt strå till stacken i att bygga en tillgänglig skola för var och en.Magnus leder workshopen i samband med konferensen Framtidens skol- och lärmiljöer 2021
20 novermber

09:00-13:00
Under interaktiva former får du
  • Den senaste utvecklingen och trender inom framtidens lärmiljöer, organisering av ytor och möblering
  • Ökade kunskaper om processen bakom utveckling av befintliga och nya lärmiljöer
  • Förståelse för hur dina skolors fysiska lärmiljöer fungerar ihop med verksamheten
  • Kunskaper i att tillämpa metoder för utvärdering och utveckling av lärmiljöer
  • Metoder och verktyg för utveckling av tidsenliga lärmiljöer vid ny- eller ombyggnation av en skola

Inför ditt deltagande får du tillgång till vårt digitala verktyg där du kan vara med och påverka det innehåll och de frågor som du vill att workshopledarna ska ta upp!