Magnus Blixt

Verksamhetsutvecklare tillgängliga lärmiljöer
Uppsala kommun (Foto: Preparus)

Magnus arbetade länge som lärare och mötte stjärnglans i elevers ögon, blev sedan även skolledare för omtalade Glömstaskolan och är nu verksamhetsutvecklare med fokus på tillgänglig lärmiljö i Uppsala grundskolor. Han ser dessutom skolan från föräldraperspektiv och som fritidspolitiker, följer sedan länge aktuell skolforskning och har även erfarenheter från yrkesetiken och Lärarnas ansvarsnämnd. Han är vice ordförande i Skolhusgruppen. Magnus är också en idog bloggare och twittrare, engagerad i skolfrågor och försöker dra sitt strå till stacken i att bygga en tillgänglig skola för var och en.Magnus är moderator på konferensen Framtidens skol- och lärmiljöer 2021