Magnus Blixt

Verksamhetsutvecklare
Haldor

Magnus arbetade länge som lärare och mötte stjärnglans i elevers ögon och han blev sedan skolledare för Glömstaskolan. Därefter arbetade han som verksamhetsutvecklare inom tillgängliga lärmiljöer i Uppsala kommun. Idag arbetar han som verksamhetsutvecklare på Haldor. Magnus ser också skolan från föräldraperspektiv och som fritidspolitiker och följer sedan länge aktuell skolforskning och har även erfarenheter från yrkesetiken och Lärarnas ansvarsnämnd. Han är vice ordförande i Skolhusgruppen. Magnus är också en idog bloggare och twittrare, engagerad i skolfrågor och försöker dra sitt strå till stacken i att bygga en tillgänglig skola för var och en.Magnus är moderator på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023