Magnus Holmgren

Konsult
Eurolab

Magnus var tidigare kvalitetschef och kvalitetsspecialist och arbetar numer som teknisk bedömare åt ackrediteringsorgan, bl.a. Swedac. Han håller i utbildningar om t.ex. ISO 17025 är ordförande i Eurolab/ Eurachem Sverige samt aktiv i ISO, EA, Eurolab m.fl. internationella organisationer.Magnus är med som moderator och talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
23 november

13:10
Kvalitetssäkra dina mätningar – vad innebär det och så går du tillväga
  • Metoder, mätosäkerhet och kompetensprövning, hur hänger det ihop?
  • Mätosäkerhet och metodvalidering – så fastställer du hög kvalitet och prestanda i dina metoder
  • Vilken nytta kan jämförelsemätningar och kompetensprövning ge dig?
  • Så utvärderar och tolkar du analysresultaten och säkrar dina mätresultat
  • Hur gör du när mätutrustningen inte håller måttet och hur kan du upptäcka det?