Magnus Hultgren

Strategisk rådgivare
PwC

Magnus Hultgren är anställd som strategisk rådgivare inom PwC med särskilt fokus på Ledning & Styrning inom kommunal verksamhet. Han har 20 års erfarenhet av politiskt styrda organisationer på såväl kommunal som regional nivå, varav 15 år som chef och ledare på olika positioner. Magnus anlitas ofta av kommuner och regioner i strategiskt utvecklingsarbete kring framtidens kommun/region men också i ledningsgruppsutveckling liksom olika chefs- och ledarutvecklingsprogram. Som utbildad coach enligt ICF har han ett flertal coachuppdrag.Magnus är med som moderator på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019