Magnus Jacobson

Senior Adviser Cyber Security
Svenska Bankföreningen

Magnus Jacobson är senior rådgivare på Svenska Bankföreningen inom cybersäkerhetsområdet. Han är specialiserad på styrning, riskhantering och regelefterlevnad inom bank och finans har tidigare erfarenheter från att leda efterlevnadsprojekt och arbeta med regelverksutveckling inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Magnus har tidigare haft en roll på Finansinspektionen som senior riskexpert med fokus på systemviktiga banker. I sin nuvarande roll på Bankföreningen arbetar Magnus med departement, myndigheter och beslutsfattare inom säkerhetspolicyområdet. Han ger också råd till Bankföreningens medlemsbanker om cybersäkerhet, resiliens och koordinerar arbetsgrupper inom cybersäkerhet, operativa risker, kontinuitet och säkerhetsskydd. Magnus representerar Bankföreningen i European Banking Federation cybersäkerhetsarbetsgrupp.Magnus är med som talare på konferensen Cybersäkerhet 2023